AMETS XESTIÓN, S.L. cumpre íntegramente coa lexislación vixente en materia de protección de datos de carácter persoal (Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos)

AMETS XESTIÓN, S.L. . adoptou as medidas técnicas precisas para manter o nivel de seguridade requirido, segundo a natureza dos datos persoais tratados.

De conformidade co establecido no artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, infórmase ao interesado que os datos recollidos nos formularios serán incorporados a un ficheiro informático para o seu tratamento. O interesado dá o seu consentimento ao tratamento automatizado dos datos.

Así mesmo, o interesado ten o dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición, que poderá exercitar dirixíndose ao responsable do ficheiro:

AMETS XESTIÓN, S.L.
Avda. Dores Mosquera nº 6 – 1º B
36.650 Caldas de Reis – Pontevedra

Os datos persoais recollidos só serán tratados e/ou cedidos coa finalidade expresada e sempre co consentimento do usuario ou cliente.

O cliente deberá comunicar á empresa as modificacións e rectificacións dos seus datos de carácter persoal, para que a información que conteñen os nosos ficheiros estea sempre actualizada

AVISO LEGAL LSSI

En cumprimento da Lei de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico (LSSI-CE), ponse en coñecemento de todos os usuarios que o dominio “ametsxestion.gal” é propiedade de:

AMETS XESTIÓN, S.L.
Avda. Dores Mosquera nº 6 – 1º B
36.650 Caldas de Reis – Pontevedra